Saturday, June 30, 2012

Pepatah kini

Pepatah masa kini...:D


● Ʀαjίn ƥαngƙαl ƥαndαί, Ħєmɑt ƥαngƙαl Ƙαγα, ƴαng ξήαƙ² ƥαngƙαl ƥαhα, Ʀαмє² ƥαngƙαlαn OJєƙ..

● Đίмαηα αƌα Јɑlɑй, ƌίsίτυ ϐαйγαƙ мobίl..

● Sέτίnggί-τίnggίηγά Βɑήgαǜ Ʈєrϐαng, αƙhίrnƴα Јαƌί ƘєcάÞ Jυƍα..

● Lєϐίн ‎​ßαίk ϐєrƥυƭίh τυlαng ƌαrίpαϑα ƥυƭίh ϐαƌαπ ƙαrєηά pαnυαn..

● Surgα Aηαƙ αƌα ƌί ƮєlάÞάƙ ƙαƙί ίϐυ, Surgα ϐαÞάƙ αƌα ƌί αnƭαrα ƙαƙί ίϐυ..

● Ƙαrєηά Sƥєrmα sέƭίτίƙ, ϐєngƙαƙ ƥєrut Ʈєƭαnggα..

● Đίмαηα αƌα Ƙємαυαn, ƌίsίτυ αƌα Ƙємαlυαn.. 

● МαƖυ ϐєrƮαйγα, sέsατ ƌίЈɑlɑй. Βєsαr Ƙємαlυαn, Sυsαh ϐєrЈɑlɑй..

● ΒєrƘєrjα Ƙєrαslαh, ƙαrєηά ƴαng Ƙєrαslαh ƴαng мαmpυ "ϐєrƘєrjα"... 

● ßµкάη sαlαh ϐυndα ♏єngαndυng, sαlαhƙαn ϐαÞάƙ ƴαng ♏єnαruh ϐυrυng...

● Sέƥαndαί-ƥαndαί ♏єnƴίмƥαn ίsƭrί ♏υdα, αƙhίrηγά Ʈυα Jυƍα..
:DªªKªªKªªK=DªªKªªKªªK=))™

No comments:

Post a Comment

Monggo..
silahkan di isi komentarnya..
Siapapun boleh, en gak di gigit balik kok..