Saturday, August 4, 2012

Mohon maaf versi kebalik

ǝɥǝɥǝɥǝɥ ɐpuɐ ʎɹɹǝqʞɔɐlq uɐʞılɐqɯǝɯ ıɐdɯɐs ɐɔɐqɯǝɯ ɐpuɐ ıuı ʇɐɐs ıƃɐlɐdɐ ` ıuı ɐɯɐlǝs uɐɟɐlıɥʞǝʞ ɐlɐƃǝs sɐʇɐ ɟɐɐɯ uoɥoɯǝɯ ıɯɐʞ ɐqıʇ uɐɥpɐɯɐɹ ɯnlǝqǝs

No comments:

Post a Comment

Monggo..
silahkan di isi komentarnya..
Siapapun boleh, en gak di gigit balik kok..