Monday, January 28, 2013

Jay chou

Buat ƍ suka jay chou/周杰伦 d'downlod ƴĂa̲̅?
πȋ̝̊̅̄Cђ lgu bru'Ώyå??

Album baru 周杰伦/jay chow
明明就 - 周杰伦
http://mp3.sina.cn/download.php?id=1374607&kps=128&vt=1

大笨钟 - 周杰伦
http://mp3.sina.cn/download.php?id=1374713&kps=128&vt=1

手语 - 周杰伦
http://mp3.sina.cn/download.php?id=1374712&kps=128&vt=1

红尘客栈 - 周杰伦
http://mp3.sina.cn/download.php?id=1374608&kps=128&vt=4

比较大的大提琴 - 周杰伦
http://mp3.sina.cn/download.php?id=1374714&kps=128&vt=1

乌克丽丽 - 周杰伦
http://mp3.sina.cn/download.php?id=1374836&kps=128&vt=4

哪里都是你 - 周杰伦
http://mp3.sina.cn/download.php?id=1374835&kps=128&vt=4

梦想启动 - 周杰伦
http://mp3.sina.cn/download.php?id=1374834&kps=128&vt=4

爱你没差 - 周杰伦
http://mp3.sina.cn/download.php?id=1374833&kps=128&vt=4

傻笑 - 周杰伦
http://mp3.sina.cn/download.php?id=1374832&kps=128&vt=4

四季列车 - 周杰伦
http://mp3.sina.cn/download.php?id=1374831&kps=128&vt=4

公公偏头痛 - 周杰伦
http://mp3.sina.cn/download.php?id=1374796&kps=192&vt=4

Slmat m'nikmati album bru jay'Z({})

No comments:

Post a Comment

Monggo..
silahkan di isi komentarnya..
Siapapun boleh, en gak di gigit balik kok..